Nova sezona 2022 Od 14.03. do 31.08.2022. (ili do isteka zaliha)
#GRADIMOZAJEDNO

SAGLASNOST I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac podacima o ličnosti je Henkel Srbija d.o.o. Beograd, Bulevar Oslobođenja 383, matični broj: 07102160.

Pristup podacima o učesnicima ima i agencija Brand Box d.o.o. Beograd, na adresi ul. Partizanske avijacije 16, Beograd, koje pružaju uslugu Organizatora iz oblasti BTL aktivnosti (Loyalty program), koja ima svojstvo Obrađivača (u daljem tesktu i kao: ’’Obrađivač’’)

Organizator odnosno lica angažovana od strane Organizatora na realizaciji ovog Loyalty programa će lične podatke učesnika koristiti isključivo radi ispunjenja svojih obaveza iz Loyalty programa i u druge svrhe ih neće koristiti.

U toku učešća u Loyalty programu, Organizator čuva sve podatke o učesniku. Podaci koje učesnici ostave nalaze se u bazi podataka koja se oblikuje putem web sajta, SMS poruke ili mobilne aplikacije, i pristup podacima ostvaruje agencija Brand Box d.o.o. Beograd i njima se pristupa radi dostavljanja poklona i informisanja o daljem toku Loyalty programa. Podaci se čuvaju u elektronskom obliku i zaštićeni su pristupnom šifrom koja je dostupna ograničenom krugu lica, odnosno samo onim licima koja učestvuju u organizaciji Loyalty programa.

Pristup, ispravke ili uklanjanje sadržaja

U bilo koje vreme možete da zahtevate da kompanija Henkel Srbija d.o.o. obezbedi pristup vašim ličnim podacima koje je prikupila. Takođe, možete da zahtevate da Henkel Srbija d.o.o. ispravi ili potpuno obriše Vaše lične podatke. Molimo vas da pošaljete e-mail na info.lepkovi@henkel.com u slučaju da imate bilo kakva pitanja i zahteve u vezi sa ličnim podacima. Kompanija Henkel Srbija d.o.o. sve lične podatke učesnika u Loyalty programu može obrađivati i koristiti najviše 10 godina od trenutka učesnikovog ovlašćenja.

Ova Politika o zaštiti privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena. Navedene promene će stupati na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjene i dopunjene Politike o zaštiti privatnosti. Korisnici vebsajta i mobilne aplikacije se savetuju da redovno čitaju Politiku o zaštiti privatnosti zbog mogućih izmena.

Učestvovanjem u Loyalty programu, podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu u smislu propisa o Zaštiti podataka o ličnosti:

“Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Loyalty programa da moje podatke, koje sam dostavio/dostavila radi učešća u Loyalty programu, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja i informisanja o Loyalty programu, da ih može objavljivati za vreme trajanja Loyalty programa i do okončanja postupka uručenja/slanja poklona, a da ih u druge svrhe ne može koristiti bez moje dodatne pisane saglasnosti. Podaci za čiju obradu dajem pristanak su: ime i prezime, imejl adresa, br. mobilnog telefona i adresa dostavljanja poklona. Potvrđujem da ću kurirskoj službi odnosno Agenciji staviti na uvid dokument o utvrđivanju identiteta. Ukoliko ostvarim poklone u vrednosti za koju je prema Zakonu o porezu na dohodak građana potrebno izmiriti poreske obaveze, Organizator može koristiti isključivo u te svrhe i sledeće podatke: ime i prezime, JMBG, br. lične karte i adresu prebivališta. Ovim ovlašćenjem dajem saglasnost kompaniji Henkel Srbija d.o.o. da moje lične podatke može obrađivati i koristiti najviše 10 godina od trenutka mog pristanka.”

Učesnik u svakom trenutku može opozvati svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti slanjem opoziva na email adresu info.lepkovi@henkel.com, čime se istovremeno odjavljuje i iz učešća u Loyalty programu.

Učesnik ovim takođe daje saglasnost da mu se na broj telefona šalju obaveštenja o drugim nagradnim igrama, promocijama i proizvodima Organizatora. Organizator će broj telefona koristiti isključivo u te svrhe, pri čemu će učesnik/primalac SMS poruke imati mogućnost da se odjavi sa liste za obaveštavanja, slanjem poruke STOPCER na 1599.